logo-plan_estudios

Grado en Ingeniería Civil

Plan de Estudios

Curso 2022-23Codigo

Asignatura Grupo

Profesor Responsable del Grupo

Guía
Docente

Tipo

Duración

ECTS

Curso 1

522101001

EXPRESIÓN GRÁFICA
Idioma: Castellano

García Fernández Pacheco, Daniel G1

BS

C1

6

522101001

EXPRESIÓN GRÁFICA
Idioma: Castellano

García Fernández Pacheco, Daniel G1

ES

BS

C1

6

522101002

FÍSICA I
Idioma: Castellano

Sánchez Pérez, Juan Francisco G1

BS

C1

6

522101002

FÍSICA I
Idioma: Castellano

Sánchez Pérez, Juan Francisco G1

ES

BS

C1

6

522101003

GEOLOGÍA APLICADA
Idioma: Castellano

Manzano Arellano, María Del Sol G1

BS

C1

6

522101003

GEOLOGÍA APLICADA
Idioma: Castellano

Manzano Arellano, María Del Sol G1

ES

BS

C1

6

522101004

INFORMÁTICA
Idioma: Castellano

Rosique Contreras, María Francisca G1

BS

C1

6

522101004

INFORMÁTICA
Idioma: Castellano

Rosique Contreras, María Francisca G1

ES

BS

C1

6

522101005

MATEMÁTICAS I
Idioma: Castellano

Soler López, Gabriel G1

BS

C1

6

522101005

MATEMÁTICAS I
Idioma: Castellano

Soler López, Gabriel G1

ES

BS

C1

6

522101006

MATEMÁTICAS II
Idioma: Castellano

Sánchez Pérez, Luis Ángel G1

BS

C2

4,5

522101006

MATEMÁTICAS II
Idioma: Castellano

Sánchez Pérez, Luis Ángel G1

ES

BS

C2

4,5

522101007

FÍSICA II
Idioma: Castellano

González Martínez, Juan Francisco G1

BS

C2

6

522101007

FÍSICA II
Idioma: Castellano

González Martínez, Juan Francisco G1

ES

BS

C2

6

522101008

QUÍMICA APLICADA
Idioma: Castellano

Salinas Torres, David G1

BS

C2

3

522101008

QUÍMICA APLICADA
Idioma: Castellano

Salinas Torres, David G1

ES

BS

C2

3

522101009

DIBUJO ASISTIDO POR ORDENADOR
Idioma: Castellano

Guillamón Candel, José Antonio G1

BS

C2

4,5

522101009

DIBUJO ASISTIDO POR ORDENADOR
Idioma: Castellano

Guillamón Candel, José Antonio G1

ES

BS

C2

4,5

522101010

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
Idioma: Castellano

Alcaraz Lorente, Diego José G1

B

C2

6

522101010

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
Idioma: Castellano

Alcaraz Lorente, Diego José G1

ES

B

C2

6

522101011

TOPOGRAFÍA
Idioma: Castellano

Rosique Campoy, Manuel Francisco G1

B

C2

6

522101011

TOPOGRAFÍA
Idioma: Castellano

Rosique Campoy, Manuel Francisco G1

ES

B

C2

6

Codigo

Asignatura Grupo

Profesor Responsable del Grupo

Guía
Docente

Tipo

Duración

ECTS

Curso 2

522102001

ESTADÍSTICA APLICADA
Idioma: Castellano

Crevillén García, David G1

BS

C1

6

522102001

ESTADÍSTICA APLICADA
Idioma: Castellano

Crevillén García, David G1

ES

BS

C1

6

522102002

AMPLIACIÓN DE MATEMÁTICAS
Idioma: Castellano

Mira Carrillo, Pablo G1

BS

C1

6

522102002

AMPLIACIÓN DE MATEMÁTICAS
Idioma: Castellano

Mira Carrillo, Pablo G1

ES

BS

C1

6

522102003

RESISTENCIA DE MATERIALES
Idioma: Castellano

Picó Vicente, Sebastián Ginés G1

B

C1

4,5

522102003

RESISTENCIA DE MATERIALES
Idioma: Castellano

Picó Vicente, Sebastián Ginés G1

ES

B

C1

4,5

522102004

MECÁNICA DE SUELOS Y DE ROCAS
Idioma: Castellano

Alhama Manteca, Iván G1

B

C1

7,5

522102004

MECÁNICA DE SUELOS Y DE ROCAS
Idioma: Castellano

Alhama Manteca, Iván G1

ES

B

C1

7,5

522102005

HIDROLOGÍA SUPERFICIAL E HIDROMETEOROLOGÍA
Idioma: Castellano

García Galiano, Sandra Gabriela G1

B

C1

6

522102005

HIDROLOGÍA SUPERFICIAL E HIDROMETEOROLOGÍA
Idioma: Castellano

García Galiano, Sandra Gabriela G1

ES

B

C1

6

522102006

ECONOMÍA Y EMPRESA
Idioma: Castellano

De Lara Rey, María Elena G1

BS

C2

6

522102006

ECONOMÍA Y EMPRESA
Idioma: Castellano

De Lara Rey, María Elena G1

ES

BS

C2

6

522102007

HIDRÁULICA I
Idioma: Castellano

Pérez De La Cruz, Francisco Javier G1

B

C2

4,5

522102007

HIDRÁULICA I
Idioma: Castellano

Pérez De La Cruz, Francisco Javier G1

ES

B

C2

4,5

522102008

HIDROLOGÍA SUBTERRÁNEA
Idioma: Castellano

Manzano Arellano, María Del Sol G1

B

C2

4,5

522102008

HIDROLOGÍA SUBTERRÁNEA
Idioma: Castellano

Manzano Arellano, María Del Sol G1

ES

B

C2

4,5

522102009

PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN
Idioma: Castellano

Sánchez Olivares, Gregorio G1

B

C2

6

522102009

PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN
Idioma: Castellano

Sánchez Olivares, Gregorio G1

ES

B

C2

6

522102010

CÁLCULO DE ESTRUCTURAS
Idioma: Castellano

Martínez Frutos, Jesús G1

B

C2

4,5

522102010

CÁLCULO DE ESTRUCTURAS
Idioma: Castellano

Martínez Frutos, Jesús G1

ES

B

C2

4,5

522102011

TECNOLOGÍA ELÉCTRICA
Idioma: Castellano

Mayorga Jines, John Paul G1

B

C2

4,5

522102011

TECNOLOGÍA ELÉCTRICA
Idioma: Castellano

Mayorga Jines, John Paul G1

ES

B

C2

4,5

Codigo

Asignatura Grupo

Profesor Responsable del Grupo

Guía
Docente

Tipo

Duración

ECTS

Curso 3

522103001

HORMIGÓN ESTRUCTURAL I
Idioma: Castellano

Martínez Martínez, Alfonso G1

B

C1

4,5

522103001

HORMIGÓN ESTRUCTURAL I
Idioma: Castellano

Martínez Martínez, Alfonso G1

ES

B

C1

4,5

522103002

ESTRUCTURAS METÁLICAS
Idioma: Castellano

Tomás Espín, Antonio G1

B

C1

6

522103002

ESTRUCTURAS METÁLICAS
Idioma: Castellano

Tomás Espín, Antonio G1

ES

B

C1

6

522103003

HIDRÁULICA II
Idioma: Castellano

Carrillo Sánchez, José María G1

B

C1

4,5

522103003

HIDRÁULICA II
Idioma: Castellano

Carrillo Sánchez, José María G1

ES

B

C1

4,5

522103004

INGENIERÍA AMBIENTAL
Idioma: Castellano

Bayo Bernal, Francisco Javier G1

B

C1

3

522103004

INGENIERÍA AMBIENTAL
Idioma: Castellano

Bayo Bernal, Francisco Javier G1

ES

B

C1

3

522103005

ABASTECIMIENTO DE AGUAS
Idioma: Castellano

Pérez De La Cruz, Francisco Javier G1

B

C1

6

522103005

ABASTECIMIENTO DE AGUAS
Idioma: Castellano

Pérez De La Cruz, Francisco Javier G1

ES

B

C1

6

522103006

OBRAS GEOTÉCNICAS
Idioma: Castellano

Díez Foresi, Mario Alberto G1

B

C1

6

522103006

OBRAS GEOTÉCNICAS
Idioma: Castellano

Díez Foresi, Mario Alberto G1

ES

B

C1

6

522103007

HORMIGÓN ESTRUCTURAL II
Idioma: Castellano

Martínez Martínez, Alfonso G1

B

C2

4,5

522103007

HORMIGÓN ESTRUCTURAL II
Idioma: Castellano

Martínez Martínez, Alfonso G1

ES

B

C2

4,5

522103008

CAMINOS Y AEROPUERTOS
Idioma: Castellano

Gómez Prieto, Antonio José G1

B

C2

6

522103008

CAMINOS Y AEROPUERTOS
Idioma: Castellano

Gómez Prieto, Antonio José G1

ES

B

C2

6

522103009

OBRAS HIDRÁULICAS
Idioma: Castellano

Castillo Elsitdié, Luis Gerardo G1

B

C2

7,5

522103009

OBRAS HIDRÁULICAS
Idioma: Castellano

Castillo Elsitdié, Luis Gerardo G1

ES

B

C2

7,5

522103010

INGENIERÍA MARÍTIMA Y COSTERA
Idioma: Castellano

Jódar Casanova, Manuel G1

B

C2

6

522103010

INGENIERÍA MARÍTIMA Y COSTERA
Idioma: Castellano

Jódar Casanova, Manuel G1

ES

B

C2

6

522103011

CONTROL DE CALIDAD DE LAS ESTRUCTURAS
Idioma: Castellano

Martínez Martínez, Alfonso G1

B

C2

3

522103011

CONTROL DE CALIDAD DE LAS ESTRUCTURAS
Idioma: Castellano

Martínez Martínez, Alfonso G1

ES

B

C2

3

522103012

PATOLOGÍA Y REFUERZO DE ESTRUCTURAS
Idioma: Castellano

Sánchez Olivares, Gregorio G1

B

C2

3

522103012

PATOLOGÍA Y REFUERZO DE ESTRUCTURAS
Idioma: Castellano

Sánchez Olivares, Gregorio G1

ES

B

C2

3

522103014

SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA
Idioma: Castellano

Alcaraz Aparicio, Manuel G1

B

C2

3

522103014

SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA
Idioma: Castellano

Alcaraz Aparicio, Manuel G1

ES

B

C2

3

Codigo

Asignatura Grupo

Profesor Responsable del Grupo

Guía
Docente

Tipo

Duración

ECTS

ASIGNATURAS 4º CURSO - MENCIÓN EN CONSTRUCCIONES CIVILES

522104008

PREFABRICACIÓN
Idioma: Castellano

N/A

O

C2

4,5

522104008

PREFABRICACIÓN
Idioma: Castellano

N/A

O

C2

4,5

Curso 4

522104005

EDIFICACIÓN
Idioma: Castellano

N/A

B

C1

7,5

522104005

EDIFICACIÓN
Idioma: Castellano

N/A

B

C1

7,5

522104007

IMPACTO AMBIENTAL
Idioma: Castellano

N/A

B

C2

4,5

522104007

IMPACTO AMBIENTAL
Idioma: Castellano

N/A

B

C2

4,5

522104014

TRABAJO FIN DE GRADO
Idioma: Castellano

N/A

B

I

12

522104014

TRABAJO FIN DE GRADO
Idioma: Castellano

N/A

B

I

12

Relación de Abreviaturas

  • B: asignatura obligatoria común
  • BS: asignatura básica
  • O: asignatura optativa
  • C2: asignatura de segundo cuatrimestre
  • C1: asignatura de primer cuatrimestre